Þríþrautardeild UMFN kynnir !

Þríþrautardeild UMFN kynnir !

Við hjá þríþrautardeild umfn bjóðum uppá sund-, hjóla- og hlaupaæfingar í vetur ásamt byrjendanámskeiðum í sundi og þríþraut. Við munum taka sérstaklega vel á móti ungmennum á aldrinum 16-20 ára og veita þeim 40% afslátt af æfingagjöldum fyrir þann aldurshóp. Tímabilið hefst vikuna eftir Ljósanótt og eru þjálfarar í öllum greinum út maí mánuð nema í hlaupunum þar sem þjálfari er allt árið.  Við erum alltaf að leita eftir nýjum iðkendum á öllum aldri því þríþraut er fyrir alla óháð getu og aldri. Hver og einn getur æft eftir sinni getu og vilja. Vonumst til að sjá sem flesta í þessu skemmtilega sporti.

kær kveðja Baldur Sæmundsson Formaður þríþrautadeildar UMFN

 

English version

  We at the three-level department offer swimming, cycling and running exercises this winter as well as initial courses in swimming and triathlon. We will especially welcome young people between the ages of 16-20 and give them a 40% discount on exercise fees for that age group. The season begins the week after Ljósanótt and coaches in all branches out of May, except in the race where the coach is throughout the year. We are always looking for new professionals of all ages, because the triumph is for everyone regardless of ability and age. Each one can exercise according to his ability and will. Hope to see the most in this fun sport.
Best regards Baldur Sæmundsson Chairman of the Triumphal Department UMFN
 
Polish version
 
W tym trzypoziomowym dziale oferujemy zimą pływanie, jazdę na rowerze i bieganie, a także wstępne kursy pływania i triatlonu. Będziemy szczególnie witać młodych ludzi w wieku 16-20 lat i przyznać im 40% zniżki na opłaty za ćwiczenia dla tej grupy wiekowej. Sezon rozpoczyna się tydzień po Ljósanótt, a trenerzy we wszystkich oddziałach od maja, z wyjątkiem wyścigu, w którym trener jest przez cały rok. Zawsze szukamy nowych profesjonalistów w każdym wieku, ponieważ triumf jest dla wszystkich, niezależnie od umiejętności i wieku. Każdy może ćwiczyć zgodnie ze swoimi zdolnościami i wolą. Mam nadzieję, że zobaczycie najwięcej w tym zabawnym sporcie.
Z pozdrowieniami Baldur Sæmundsson Przewodniczący Departamentu Triumfalnego UMFN

Nánari upplýsingar

www.umfn.is/flokkur/thrithraut/