BRYN BALLETT AKADEMÍAN KYNNIR:

BRYN BALLETT AKADEMÍAN KYNNIR:

BRYN BALLETT AKADEMÍAN leggur megin áherslu á að:

 * Túlka dansinn sem listform, þar sem að allir eru velkomnir að eiga hlutdeild í.

 * Veita nemendum skilning á færni, styrkleika líkamans og listrænni tjáningu einstaklingsins.

 * Hlúa að sjálfstrausti og öryggi nemenda.

 * Efla samskipti, sjálfsaga og dansgleði.

Sími 426-5560 bryn@bryn.is

 English version

 BRYN BALLET ACADEMY´S mission is to:

 * Interpret dance as an artform, where everyone is welcome to share and participate in.

 * Grant students an understanding of skills, body strength and artistic expression of the individual.

 * Nourish students self-confidence and safety.

 * Encourage communication skills, self-motivation and the joy of dancing.

Misją BRYN BALLET ACADEMYS jest:

  * Interpretuj taniec jako artform, w którym każdy może się z nami podzielić i uczestniczyć.

  * Udziel studentom zrozumienia umiejętności, siły ciała i ekspresji artystycznej osoby.

  * Odżywić pewność siebie i bezpieczeństwo ucznia.

  * Zachęcaj do umiejętności komunikacyjnych, motywacji i radości z tańczenia.

Nánari upplýsingar

www.bryn.is